Factsheet Digitale zorg klinieken overwegend op orde, maar informatiebeveiliging vraagt aandacht

In 2021 en het voorjaar van 2022 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tien particuliere klinieken bezocht om te zien hoe zij digitale zorg bieden.

Hierbij zijn grote, landelijk werkende organisaties met meerdere locaties en een breed zorgaanbod bezocht, maar ook kleinere aanbieders met een focus op een specifiek zorgaanbod. Wij hebben met onder meer zorgprofessionals, bestuurders, projectleiders en ICT-medewerkers gesproken. En waar mogelijk ook met cliënten of hun vertegenwoordigers. Leidend hierbij is het toetsingskader ‘inzet van e-health door zorgaanbieders’. In de factsheet laten we de resultaten op hoofdlijnen en per thema zien.