Veilige zorg in schoonheidssalons, maar kwaliteit kan omhoog

In de media en Tweede Kamer is geregeld aandacht voor de cosmetische sector. Artsen spreken hun zorgen uit en spreken van beunhazen en slachtoffers vertellen hun verhaal. Maar de inspectie krijgt weinig meldingen van professionals of burgers over calamiteiten of ernstige schade door behandelingen in deze sector. Een serie bezoeken aan schoonheidssalons leverde ook niet het beeld op van grote misstanden. Al zijn er zeker wel verbeteringen noodzakelijk, vooral in de randvoorwaarden voor goede zorg.

Om een beter beeld te krijgen van de schoonheidssalons heeft de inspectie 18 salons bezocht. In deze publicatie vatten we de resultaten van deze bezoeken samen.

De cosmetische sector is heel breed. Er is het deel dat gecompliceerde invasieve behandelingen verricht, de cosmetische chirurgie. Dat zijn handelingen die voor een groot deel in particuliere klinieken worden verricht. Aan de andere kant van het spectrum staan de schoonheidssalons. Afhankelijk van het zorgaanbod vallen die onder het toezicht van de inspectie. Dat is doorgaans het geval als een salon meer behandelingen aanbiedt dan alleen huidreiniging en -verzorging.   

De inspectie heeft de particuliere klinieken en de risico’s die daar zijn goed in beeld. Dit onderzoek spitste zich daarom toe op schoonheidssalons. Voor de inspectie is het lastig om schoonheidssalons en risico’s goed in beeld te krijgen en houden. Dit wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal schoonheidssalons in Nederland. Niet alle salons staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook is het een heel dynamische markt: schoonheidssalons verdwijnen soms net zo snel als ze zijn gekomen.