Veilige zorg in schoonheidssalons, maar kwaliteit kan omhoog

Een serie van 18 inspectiebezoeken aan schoonheidssalons heeft een gematigd positief beeld opgeleverd van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Er zijn geen grote misstanden aangetroffen. Voorbehouden handelingen, zoals het toedienen van fillers en botox met behulp van een naald, gebeurden in alle gevallen door een arts. 

Er zijn zeker wel verbeteringen mogelijk. Dan gaat het vooral over randvoorwaarden voor goede zorg, zoals het vastleggen van protocollen en het opstellen van een klachtenregeling.

In de media en de Tweede Kamer is geregeld aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg die wordt verleend in schoonheidssalons. Gerenommeerde artsen spreken hun zorgen uit en spreken van beunhazen, slachtoffers vertellen hun verhaal en Kamerleden eisen strengere regels.

Cosmetische zorg
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Allard de Witte

Weinig meldingen

Schoonheidssalons vallen sinds 2016 onder het toezicht van de inspectie. Feit is dat de inspectie tot nu toe in verhouding weinig meldingen krijgt van professionals en/of burgers over calamiteiten of ernstige schade naar aanleiding van behandelingen in schoonheidssalons.

Om een beter beeld te krijgen van de sector besloot de inspectie een wat breder onderzoek te doen. Aan de hand van een toetsingskader is de inspectie bij 18 salons langs geweest. De individuele rapporten zijn al gepubliceerd, vandaag publiceert de inspectie een factsheet met een samenvatting van de resultaten.

De inspectie ziet dat de bezochte schoonheidssalons lang niet altijd beseffen dat ze onder het toezicht van de IGJ vallen. Ze zijn daardoor ook lang niet altijd op de hoogte van de geldende wetten. De inspectie is hier al langer over in gesprek met de branchevereniging ANBOS. Ook brengt de inspectie deze publicatie expliciet onder de aandacht van schoonheidssalons.

Hyaluronpen en mesogun alleen door een arts

De inspectie liet daarnaast het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2 apparaten onderzoeken die in schoonheidssalons worden gebruikt: de hyaluronpen en de mesogun.

Het RIVM heeft de precieze werking van deze apparaten en de bijbehorende risico’s in kaart gebracht. Op basis daarvan beschouwt de inspectie behandelingen met een mesogun en hyaluronpen (en apparaten met een vergelijkbare techniek) als het zetten van een injectie, en daarmee als een voorbehouden handeling. Dat betekent dat deze apparaten alleen onder verantwoordelijkheid van een arts mogen worden gebruikt.

Het is de eerste keer dat de inspectie zich expliciet uitspreekt over deze behandelmethoden.