Particuliere klinieken namen zorg zorgvuldig over - factsheet juli 2021

In de coronacrisis is een deel van de reguliere niet-acute zorg in ziekenhuizen overgenomen door particuliere klinieken. Deze verschuiving van zorg verminderde de druk op de ziekenhuizen. Het droeg bij aan het zoveel mogelijk in stand houden van de totale zorgcapaciteit. Maar het kan ook risico’s met zich mee brengen. 

Om in de praktijk te toetsen of deze zorg op een goede en veilige manier wordt geleverd, heeft de inspectie in april en mei 2021 acht particuliere klinieken bezocht. Deze inspectiebezoeken waren specifiek gericht op de risico’s die samenhangen met het overnemen van zorg uit ziekenhuizen. In deze factsheet staan onze bevindingen. De inspectie concludeert dat de overgenomen zorg in de getoetste particuliere klinieken op een zorgvuldige en verantwoorde manier is georganiseerd.