Kansen en risico’s van zelftesten op het coronavirus

Sinds eind maart 2021 zijn er bepaalde zelftesten op het coronavirus toegelaten en voor iedereen te koop. De inspectie keek naar die testen. Verpakkingen en bijsluiters zijn soms nog onduidelijk. De inspectie ziet kansen en risico’s.