Verbetering nodig in zorg voor cliënten met zeer ernstig probleemgedrag bij dementie

De inspectie ziet risico’s in de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor cliënten met zeer ernstig probleemgedrag bij dementie. De veiligheidsrisico’s gelden ook voor de betrokken zorgverleners en behandelaren.

In deze publicatie staan de overkoepelende thema's die de inspectie ziet voor verbetering van de zorg voor demente patiënten met zeer ernstig probleemgedrag.