Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg

Deze tweede druk van het convenant geeft een nadere invulling aan de risicobeheersing en de veilige toepassing van medische technologie binnen de ziekenhuiszorg. De inspectie vindt dit convenant een belangrijke veldstandaard op een gebied waar directe risico’s voor de patiëntveiligheid bestaan.

Update 16-11-2023: toegevoegd is de onderstaande alinea 'Convenant en leidraden'

Convenant en leidraden

Naast het convenant zijn er vanuit de Federatie van Medisch Specialisten 3 leidraden opgesteld. Het convenant en de leidraden samen vormen een belangrijke basis voor het toezicht door de IGJ. 

De 3 leidraden: