Aflevering alternatieven voor Triamtereen/Hydrochloorthiazide, 50/25 mg tabletten langer toegestaan

In verband met een tekort van ‘Triamtereen/Hydrochloorthiazide Accord 50/25 mg tabletten en Triamtereen/Hydrochloorthiazide Apotex 50/25 mg tabletten’, mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden gedurende een langere periode alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden betrokken.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Triamtereen/Hydrochloorthiazide Accord 50/25 mg tabletten (RVG 55610)
  • Triamtereen/Hydrochloorthiazide Apotex 50/25 mg tabletten (RVG 56658)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouders hebben aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemde geneesmiddelen weer voldoende voorradig zullen zijn voor groothandelaren of apothekers teneinde in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 10 mei 2024.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2023-2933352/IT2046813 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.