Aflevering alternatieven voor ‘Triamtereen/Hydrochloorthiazide, 50/25 mg tabletten’ langer toegestaan

In verband met een tekort van ‘Triamtereen/Hydrochloorthiazide Accord 50/25 mg tabletten en Triamtereen/Hydrochloorthiazide Apotex 50/25 mg tabletten’, mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden tijdelijk alternatieven, afkomstig uit andere lidstaten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) of, indien commercieel niet beschikbaar in andere lidstaten, uit één van de MRA-landen (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) afleveren aan artsen.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Triamtereen/Hydrochloorthiazide Accord 50/25 mg tabletten (RVG 55610); en
  • Triamtereen/Hydrochloorthiazide Apotex 50/25 mg tabletten (RVG 56658.

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemd geneesmiddel weer voldoende voorradig is om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 24 november 2023.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2023-2908403/IT2046813 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.