Technische Handreiking Aanlevering Toezichtinformatie Wzd

In de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat onder meer om een digitaal overzicht. In hoofdstuk drie van de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de inhoudelijke eisen voor de gegevensaanlevering.

Het digitaal overzicht is een bestand (in bestandstype .xml) met data op persoonsniveau over de uitgevoerde onvrijwillige zorg; per vestiging en over een bepaalde periode. Welke gegevens in het digitaal overzicht moeten staan, staat in deze technische handreiking. Dit document is gemaakt door de projectgroep toezichtinformatie Wzd onder leiding van VWS, samen met softwareleveranciers. Het doel ervan is om het voor zorgaanbieders technisch mogelijk te maken om het digitaal overzicht voor de IGJ te genereren.