Technische handreiking Aanleveren Digitaal overzicht Wzd

Het digitaal overzicht is een bestand (in bestandstype .xml) met data op persoonsniveau over de uitgevoerde onvrijwillige zorg; per vestiging en over een bepaalde periode. Welke gegevens in het digitaal overzicht moeten staan, staat in deze technische handreiking. In de bijlage zit een xsd-formulier waarmee u de opbouw van het digitaal overzicht kunt controleren.

Dit document is gemaakt door de projectgroep toezichtinformatie Wzd onder leiding van VWS, samen met softwareleveranciers. Het doel ervan is om het voor zorgaanbieders technisch mogelijk te maken om het digitaal overzicht voor de IGJ te genereren.

In de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders 1 keer per half jaar gegevens over de toepassing van onvrijwillige zorg in een digitaal overzicht moeten aanleveren bij de inspectie. In hoofdstuk 3 van de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de inhoudelijke eisen voor de gegevensaanlevering.