Philips Medical Systems Nederland B.V., 2023-PD-CTAMI-017, Spectral CT 7500/China, Spectral CT on Rails

Philips heeft vastgesteld dat er een softwareprobleem is waardoor alle vastgelegde beelden onjuist kunnen worden gelabeld als de 'Last Shot' (Laatste opname).

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland B.V.
Product: Spectral CT 7500/China, Spectral CT on Rails
Datum FSN: 18 januari 2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.