Philips Healthcare, 2023-PD-MR-013, Philips Intera, Achieva, Ingenia CX

Een slecht hechtmiddel voor de afdichting van de kwadratuur-lichaamsspoel (QBC; Quadrature Body Coil) kan ertoe leiden dat er scherpe randen ontstaan die in contact kunnen komen met patiënten. De QBC-afdichting kan losraken wanneer de patiëntentafel in een horizontale beweging in en uit de systeemopening wordt bewogen.

Fabrikant: Philips Healthcare
Product: Philips Intera, Achieva, Ingenia CX
Datum FSN: 2 februari 2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.