Philips FSN-2021-IGT-BST-033 - Philips StentBoost Live R2.0 icm Philips Azurion SW R2.x

a) Als gevolg van een onjuiste configuratie-instelling in de EPX-database van StentBoost Live stopt de opname niet automatisch zoals het hoort.
b) Als gevolg van een softwareprobleem verwerkt de Philips StentBoost Live R2.0 mogelijk geen röntgenbeelden van de huidige opname en toont in plaats daarvan een beeld dat bij een vorige opname is verwerkt. Het weergegeven beeld kan van dezelfde patiënt of van een andere patiënt zijn.

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland BV
Product: Philips StentBoost Live R2.0 used with Philips Azurion SW v.R2.x
Datum FSN: 4-2-2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.