Philips 2021-IGT-PUN-001 - BV Endura versie 2.3, BV Pulsera versie 2.3, Veradius Unity versie 2.1

Er is een probleem vastgesteld met Philips BV Endura versie 2.3, BV Pulsera versie 2.3 en Veradius Unity versie 2.1 dat een risico voor patiënten en gebruikers kan vormen. 

Fabrikant: Philips Medical Systems Netherlands BV
Product: BV Endura versie 2.3, BV Pulsera versie 2.3, Veradius Unity versie 2.1
Datum FSN: 8-11-2021

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.