Respironics California, LLC, FSN-FSCA 86600059-IR, V60 Ventilator/ V60 Plus Ventilator

Er is een probleem geconstateerd in Philips V60-/V60 Plus-beademingsapparaten.

Fabrikant: Respironics California, LLC
Europees vertegenwoordiger: Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Product: V60 Ventilator/V60 Plus Ventilator

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie