Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., FSN-FSCA 86100225A-IR, Efficia DFM 100

Philips heeft vastgesteld dat de 866199 Efficia DFM100-defibrillator/monitor ten onrechte een indicatie geeft voor een bijna lege batterij.

Fabrikant: Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.
Europees vertegenwoordiger: Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)
Product: Efficia DFM 100

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.