Philips 2019-IGTBST-008 - Philips Azurion system with software version 1.2

De koude herstart van Azurion R1.2-systemen kan maximaal 7 minuten duren als het systeem al langer dan 50 dagen is aangesloten op netstroom.
Een langer durende koude herstart kan resulteren in een vertraagde behandeling. Als deze vertraging zich voordoet tijdens een kritisch moment in de procedure bestaat er een risico van letsel voor de patiënt.

Fabrikant: Philips Medical Systems
Product: Philips Azurion system with software version 1.2

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.