Field Safety Notice: Philips - Allura Xper, CV20 and UNIQ X-ray Systems

Er is een probleem geconstateerd bij een beperkt aantal Philips Allura Xper-, Allura CV20- en UNIQ-röntgensystemen, dat een risico kan vormen voor patiënten of gebruikers als het zich nog eens zou voordoen.

Fabrikant: Philips
Product: Allura Xper, CV20 and UNIQ X-ray Systems

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.