Field Safety Notice: bioMérieux - NucliSENS® Lysis Buffer

The investigation confirmed that the eluate becomes coloured because of the presence of the heme group from the haemoglobin presents in whole blood samples including Dry Blood Spot.

Fabrikant: bioMérieux
Product: NucliSENS® Lysis Buffer

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.