Field Safety Notice: Optimed - sinus-SuperFlex-635

The details of the label on the packaging do not correspond to the delivered product.

The information of the inner label on the Tyvek pouch and the size indication on the application system are correct.


Fabrikant: Optimed
Product: sinus-SuperFlex-635

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.