Format andere melding suïcide(poging) met verplichte zorg

Met dit format kunt u als melder een onderzoeksrapportage opstellen na een suïcide of een suïcidepoging, met ernstig schadelijk gevolg. Het gaat dan om meldingen over cliënten die verplichte zorg ontvangen op basis van de Wet verplichte ggz (Wvggz), een justitiële strafrechtelijke maatregel of een andere vrijheidsbeperkende maatregel.