Gezinshuis Kwetternest, Ermelo

In juni 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd toezicht uit bij gezinshuis Kwetternest te Ermelo. De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden. Daarnaast is de inspectie positief over het beoogde effect op jeugdigen en ouders.