Be Blessed, Putten

De inspectie acht Gezinshuis Be Blessed in staat tot het bieden van verantwoorde hulp. De inspectie vertrouwt erop, dat de gezinshuisouders verbeteringen aanbrengen op het gebied van het klachtrecht en de vertrouwenspersoon. Daarnaast verwacht de inspectie van de gezinshuisouders dat zij hun deskundigheid blijven ontwikkelen, zodat zij op termijn gaan voldoen aan alle normen van het JIJ-kader.