Calamiteit in een zorgnetwerk

U heeft als zorgaanbieder natuurlijk het beste voor met uw patiënten of cliënten en streeft in uw dagelijks werk goede kwaliteit van zorg na. Maar zorg blijft mensenwerk. Soms gaat er onverhoopt toch iets mis. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet u calamiteiten in de zorg melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In deze factsheet gaan we specifiek in op calamiteiten in een zorgnetwerk.