Nieuw meldproces Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaan vanaf 1 januari 2022 veranderingen doorvoeren in de manier van melden via het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Deze veranderingen zijn nodig om de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van het Meldpunt te verbeteren.

Om de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van het meldproces te optimaliseren, zijn er verschillende veranderingen binnen het meldpunt. Zo kunt u in het nieuwe meldpunt bestaande meldingen aanpassen en kopiëren, en een overzicht opvragen van alle meldingen. Om toegang te krijgen tot het nieuwe meldpunt is het belangrijk dat u of één van uw collega’s de volgende stappen doorloopt. 

Om het nieuwe meldpunt vanaf 1 januari 2022 direct te kunnen gebruiken, vragen we u deze twee stappen te ondernemen vóór 23 december 2021.

Wij raden u aan om beide stappen voor 23 december 2021 af te ronden.

Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken van het nieuwe meldpunt vanaf 1 januari 2022. U kunt ook op een later moment (tot 18 februari 2022) deze stappen voltooien. Houd er dan wel rekening mee dat de nieuwe functionaliteiten niet vanaf 1 januari 2022 te gebruiken zijn. 

Urgente meldingen van defecten

Voor urgente meldingen van defecten kunt u tot 18 februari 2022 gebruikmaken van het oude formulier. Na deze datum kunt u, als u nog in afwachting bent van goedkeuring van uw account, urgente meldingen mailen naar meldpunt@IGJ.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe werkwijze? Dan kunt u contact opnemen met het: 

Telefonisch te bereiken op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer
088 120 50 000.