Noodhulp geneesmiddelen voor Oekraïne

In Oekraïne is door de huidige oorlogssituatie een groot tekort aan geneesmiddelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt veel vragen hoe vanuit Nederland geholpen kan worden. Belangrijkste advies: als u wilt doneren, geef dan geld aan de hulporganisaties zodat zij die geneesmiddelen kunnen kopen waar echt behoefte aan is, en die een goede kwaliteit hebben en veilig zijn. 

De inspectie vindt de initiatieven om geneesmiddelen te doneren aan Oekraïne begrijpelijk. Zoals altijd voor geneesmiddelen geldt, is het belangrijk dat de  kwaliteit en veiligheid ook nu is gegarandeerd.

Burgerinitiatieven

Wanneer u wilt helpen, geef dan geld aan een officiële hulporganisatie. Zij hebben de juiste kennis, ervaring en vergunningen om geneesmiddelen in te kopen en te versturen. Zij weten ook waar welke geneesmiddelen specifiek nodig zijn. In Europa zijn er regels die ervoor zorgen dat de kwaliteit van geneesmiddelen goed is geregeld en deze veilig kunnen worden gebruikt. Daarom kunnen alleen hulporganisaties en bedrijven met een passende vergunning dit doen. Lokale initiatieven om medicijnen te verzamelen zijn sympathiek,  maar er wordt dan niet voldaan aan de minimale kwaliteitsvereisten. Het versturen van een aantal medische producten als bijvoorbeeld verbandmiddelen kan wel.

Zorginstellingen

Als ziekenhuizen, apotheken en andere zorginstellingen geneesmiddelen willen versturen, geldt ook hier dat een vergunning nodig is. Zij kunnen zich ook aansluiten bij al bestaande hulporganisaties. Het versturen van bijvoorbeeld verbanden of naalden is wel mogelijk zonder vergunning.

Farmaceutische bedrijven 

Bedrijven met een farmaceutische groothandelsvergunning en fabrikanten van geneesmiddelen mogen geneesmiddelen versturen naar andere landen. In de vergunning staat wat de mogelijkheden zijn. Naast het volgen van de Europese kwaliteitsvereisten is het ook belangrijk om vooraf te overleggen of het ontvangende land de geneesmiddelen wel wil accepteren.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Zij zijn bereikbaar via  088 120 5020 of via het contactformulier.

Heeft u beroepsmatig met de zorg te maken? Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Zorg, dit kan op telefoonnummer 088 120 5000 of via de mail meldpunt@igj.nl.