Medicijnen en noodhulp

Als groepen mensen in nood zijn, worden er vaak hulpacties georganiseerd. Bijvoorbeeld bij een oorlog of een natuurramp. Er worden dan spullen ingezameld zoals dekens, tenten, luiers en kleding. Soms worden er ook medicijnen ingezameld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt regelmatig vragen hoe mensen in Nederland hiermee kunnen helpen. Ons belangrijkste advies: als u wilt helpen, geef dan geld aan de bekende hulporganisaties.

Medicijnen via hulporganisaties

De hulporganisaties weten precies aan welke medicijnen behoefte is en hoe het transport geregeld moet worden. Ze weten ook hoe ze medicijnen moeten controleren. Ze controleren of deze een goede kwaliteit hebben en veilig zijn. Ook hebben zij de juiste vergunningen om medicijnen te kunnen en mogen transporteren.

In Europa zijn er regels die ervoor zorgen dat de kwaliteit van medicijnen goed is geregeld en dat deze veilig kunnen worden gebruikt. Daarom mogen alleen hulporganisaties en bedrijven met de juiste vergunning medicijnen inzamelen en vervoeren.

Initiatieven van burgers

Wanneer u wilt helpen, geef dan geld aan een officiële hulporganisatie. Zij hebben de juiste kennis, ervaring en vergunningen om medicijnen in te kopen en te vervoeren of versturen. Zij weten ook welke medicijnen op welke plek nodig zijn. Ze hebben ook contacten in het land van bestemming. Daardoor kunnen ze snel de goederen en medicijnen op de juiste plek krijgen.

Lokale initiatieven om medicijnen te verzamelen zijn sympathiek, maar er moet wel worden voldaan aan de minimale kwaliteitsvereisten. En medicijnen die de winkel of apotheek al hebben verlaten, mogen niet aan anderen gegeven worden. U kunt wél medische verzorgingsproducten inzamelen, zoals verbandmiddelen, luiers of tandpasta.

Zorginstellingen

Als ziekenhuizen, apotheken en andere zorginstellingen medicijnen willen versturen, moeten zij ook een vergunning hebben. Zij kunnen zich ook aansluiten bij al bestaande hulporganisaties. Het versturen van bijvoorbeeld verbandmateriaal of naalden is wel mogelijk zonder vergunning.

Farmaceutische bedrijven

Bedrijven met een farmaceutische groothandelsvergunning en fabrikanten van geneesmiddelen mogen in sommige gevallen medicijnen versturen naar andere landen binnen of buiten Europa. In de vergunning staat wat de mogelijkheden zijn. Naast het volgen van de Europese kwaliteitsvereisten is het belangrijk om vooraf te overleggen of het ontvangende land de geneesmiddelen wel wil accepteren.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Zij zijn bereikbaar via 088 120 5020 of via het contactformulier.

Heeft u voor uw beroep met de zorg te maken? Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Zorg. Dit kan op telefoonnummer 088 120 5000 of via de mail meldpunt@igj.nl.