Deels einde aanwijzing voor Stichting Nederlandse Zorg Centrum in Rijswijk, want de zorg is gestopt

Stichting Nederlandse Zorg Centrum in Rijswijk is gestopt met het bieden van zorgverlening. Hiermee heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een deel van de aanwijzing voor de Rijswijkse thuiszorgaanbieder beëindigd.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Op 5 april gaf de inspectie Stichting Nederlandse Zorg Centrum een aanwijzing bestaande uit twee delen. De inspectie zag ernstige tekortkomingen in de zorg. Daarom moest de thuiszorgaanbieder voor 19 april stoppen met het bieden van wijkverpleging en alle cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder (deel 1). 

Hoe nu verder

De inspectie stelt vast dat Stichting Nederlandse Zorg Centrum op 19 april geen zorg meer verleent als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hiermee voldoet de thuiszorgaanbieder aan deel 1 van de eerder opgelegde aanwijzing. Deel 2 van de aanwijzing blijft van kracht. Stichting Nederlandse Zorg Centrum mag pas weer zorg bieden als na toetsing door de inspectie blijkt dat zij aan alle punten uit de aanwijzing voldoet.

Documenten

Einde aanwijzing (deel 1) Stichting Nederlandse Zorg Centrum, Rijswijk, mei 2024

Stichting Nederlandse Zorg Centrum

Rijswijk