Aanwijzing voor Co-Med

Huisartsenorganisatie Co-Med heeft de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de zorg in meerdere huisartsenpraktijken structureel niet goed geregeld. Dit leidt tijdens de praktijkuren tot grote risico’s voor de veiligheid van patiënten, vindt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie heeft Co-Med daarom een aanwijzing gegeven. Co-Med moet tijdens de looptijd van deze aanwijzing onder andere gegevens aanleveren waaruit blijkt dat de continuïteit van de (spoedeisende) huisartsenzorg tijdens de praktijkuren is geregeld. Zo moet er elke maand een overzicht worden overlegd van de bezetting in de praktijken én aangegeven worden hoe de waarneming is geregeld voor patiënten die spoedzorg nodig hebben.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

De IGJ ontvangt sinds 2021 meldingen over huisartsenketen Co-Med. Na een onderzoek heeft de inspectie in juli 2023 Co-Med een aanwijzing opgelegd. De zorgaanbieder heeft hiertegen bezwaar ingediend, onder andere over de termijnen waarbinnen Co-Med de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de zorg moet verbeteren. Dit bezwaar is alleen op het punt van de termijnen  gegrond verklaard. De aanwijzing is – na een eerdere schorsing door de voorzieningenrechter – per 9 februari 2024 ingegaan.

Ernstige tekortkomingen

Uit het onderzoek van de IGJ blijkt dat er bij meerdere huisartsenpraktijken die vallen onder zorgaanbieder Co-Med Zorg B.V., tekortkomingen zijn. Deze tekortkomingen gaan over de thema’s bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg. Hierdoor is de continuïteit van de huisartsenzorg voor patiënten op die thema’s onvoldoende geregeld. Volgens de IGJ is er sprake van ernstige tekortkomingen in de wijze waarop het bedrijf de zorg verleent en de zorgverlening heeft georganiseerd.

Zo is uit het onderzoek van de inspectie gebleken dat niet alle praktijken in geval van spoed, binnen 30 seconden bereikbaar zijn. Hierdoor krijgt een patiënt bij spoed niet binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de lijn. Ook voor de reguliere (niet-spoed) medische vragen zijn de praktijken overdag niet altijd goed telefonisch bereikbaar. Daarnaast is er niet altijd een medisch deskundige medewerker beschikbaar voor triage, advies of het inplannen van een afspraak.

De inspectie heeft verder vastgesteld dat er niet in alle praktijken een huisarts beschikbaar is voor het geval er een spoedmelding is. Na zo’n spoedmelding moet een huisarts binnen 15 minuten ter plaatse kunnen zijn óf de patiënt op korte termijn kunnen ontvangen voor een consult.
Daarnaast worden patiënten onvoldoende geïnformeerd waar zij tijdens praktijkuren terecht kunnen met hun (spoed)klachten als de praktijk niet bereikbaar of gesloten is. 

Volgens de inspectie kunnen deze ernstige tekortkomingen leiden tot een groot risico voor de patiëntveiligheid. De inspectie vindt dat een aanwijzing noodzakelijk is om de tekortkomingen te verbeteren.

Hoe nu verder

De inspectie verwacht onder andere dat Co-Med Zorg B.V. een half jaar lang, elke maand een rapportage inlevert waaruit blijkt hoe de (spoedeisende) huisartsenzorg op alle locaties de komende maand tijdens de praktijkuren is geregeld. Daarnaast moet na afloop van de maand worden gerapporteerd hoe deze (spoed)huisartsenzorg daadwerkelijk is ingevuld. Als Co-Med Zorg B.V. niet aan deze eisen voldoet, kan een last onder dwangsom worden opgelegd, om naleving van de aanwijzing af te dwingen.

Deze aanwijzing duurt 6 maanden. De inspectie maakt dit nu pas openbaar omdat Co-Med Zorg B.V. in beroep is gegaan tegen de aanwijzing en bij de rechter opnieuw een voorlopige voorziening heeft gevraagd om de openbaarmaking tegen te houden. De rechter heeft op 17 april 2024 geoordeeld dat de zakelijke weergave van de aanwijzing openbaar gemaakt kan worden.

Documenten

Co-Med Zorg B.V.

Maastricht