Last onder dwangsom voor Stichting Royality4Care in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Royality4Care een last onder dwangsom opgelegd. Royality4Care biedt wijkverpleging in omgeving Den Haag. De verpleging en verzorging die de stichting biedt, voldoet niet aan de eerder opgelegde aanwijzing. Royality4Care moet alsnog direct de zorg staken.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 21 april 2023 gaf de inspectie Royality4Care een aanwijzing. De zorgaanbieder moest de zorg voor 5 mei 2023 staken. Royality4Care mocht pas weer zorg verlenen als de inspectie had vastgesteld dat de thuiszorgaanbieder voldoet aan de normen voor goede zorg. 

De inspectie heeft op basis van declaraties geconstateerd dat Royality4Care in ieder geval in de maanden augustus, september en oktober zorg heeft verleend. Dit terwijl Royality4Care niet voldeed aan de aanwijzing.

Hoe nu verder?

Omdat Royality4Care niet voldoet aan de eerder opgelegde aanwijzing, legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. De dwangsom bedraagt 5.000 euro voor iedere week dat Royality4Care niet aan de aan de aanwijzing voldoet. Met een maximumbedrag van 25.000 euro. Royality4Care hoeft geen dwangsom te betalen als zij binnen 1 week na het opleggen van de last onder dwangsom alsnog de zorg staakt. 

Documenten

Last onder dwangsom, Royality4Care, Den Haag, januari 2024

Royality4Care

Den Haag