Aanwijzing voor Zorg De HOSTHE in Onstwedde

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zorg De HOSTHE (Zorg de Hosthe) een aanwijzing gegeven. Zorg de Hosthe biedt 24-uurs zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De zorg die Zorg de Hosthe biedt toont tekortkomingen. Zorg de Hosthe moet binnen 4 maanden voldoen aan de normen die zijn opgenomen in de aanwijzing. Tot die tijd mag Zorg de Hosthe geen nieuwe cliënten aannemen.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 24 oktober 2023 bezocht de inspectie Zorg de Hosthe. Dit na eerdere bezoeken en gesprekken in 2021, 2022 en 2023. De inspectie ziet het hele traject onvoldoende inzicht en wil om te leren. Om te voldoen aan de normen voor goede zorg moet Zorg de Hosthe de organisatie professionaliseren. Hiervoor moet de zorgaanbieder onder meer de volgende verbeteringen doorvoeren:

  • de zorg aanpassen op de zorgbehoeftes van de cliënten; 
  • kijken naar de mogelijkheden van cliënten en hen daarbij ondersteunen; 
  • professionele afwegingen maken op basis van risico’s, wensen en behoeften van de cliënten;
  • methodisch werken en dit proces vastleggen in de dossiers van cliënten; 
  • zorgen voor voldoende deskundige zorgverleners; 
  • een actueel beeld hebben van de kwaliteit van de zorg en dit verbeteren waar nodig; 
  • medicijnen geven en bewaren volgens de geldende richtlijnen.

Hoe nu verder?

De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Zorg de Hosthe zonder ingrijpen van de inspectie de noodzakelijke verbeteringen doorvoert. Daarom geeft de inspectie een aanwijzing. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren. Zorg de Hosthe moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 mei 2024 voldoen aan de aanwijzing.

Documenten

Zorg De HOSTHE

Onstwedde