Verscherpt toezicht voor Stichting Phusis in Hoogersmilde

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Phusis, locatie De Bosweg, onder verscherpt toezicht gesteld. De Bosweg is een zorgboerderij waar cliënten wonen en werken. De inspectie ziet tekortkomingen in de zorg die Phusis daar biedt. Phusis moet deze tekortkomingen binnen 6 maanden wegnemen.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 3 oktober 2023 bezocht de inspectie locatie De Bosweg van Phusis. Dit na een eerder bezoek in maart bij locatie ’t Ruige Veld. De inspectie zag veelal dezelfde tekortkomingen. Zo dragen zorgverleners in opleiding verantwoordelijkheden die niet bij hun ervaring passen. Er zijn onvoldoende ervaren zorgverleners om hen te begeleiden. De inspectie zag betrokken zorgverleners, maar het ontbreekt hen aan handvatten om dit om te zetten in professionele en veilige zorg. De inspectie ziet risico’s met betrekking tot de hygiëne, medicatieveiligheid en het inschatten van risico’s bij de cliënten.

Hoe nu verder?

Phusis De Bosweg moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 11 juli 2024 voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie volgt dit nauwgezet tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen. De inspectie verwacht dat Phusis de verbeteringen ook op andere locaties inzet.

Stichting Phusis

Hoogersmilde

Documenten