Verscherpt toezicht voor Goed en Welzorg in Eindhoven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Goed en Welzorg (Reliance Care B.V.) onder verscherpt toezicht gesteld. Goed en Welzorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging in Eindhoven. De zorg en hulp die de thuiszorgorganisatie biedt vertoont tekortkomingen. Die tekortkomingen moet Goed en Welzorg binnen 6 maanden wegnemen.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 22 september 2023 bezocht de inspectie Goed en Welzorg. Dit na eerdere bezoeken in 2022 en 2023. De inspectie ziet dat de kwaliteit van zorg niet is verbeterd of zelfs achteruit is gegaan.

Zo ziet de inspectie onder meer dat Goed en Welzorg over onvoldoende personeel beschikt om altijd goede zorg te kunnen garanderen. Verder zijn de zorgverleners onvoldoende geschoold. Ook is het niet voor alle zorgverleners duidelijk hoe zij een melding moeten maken bij een incident. En is er binnen de organisatie te weinig kennis over onvrijwillige zorg. Dit is wel nodig omdat er cliënten met psychogeriatrische problematiek zorg ontvangen. Daarnaast voldoet het beleid over het veilig bewaren en geven van medicijnen niet aan de geldende richtlijnen. 

Hoe nu verder?

Goed en Welzorg moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 21 juni 2024 voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie volgt dit nauwgezet tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Instellingsprapport Reliance Care B.V., handelend onder de naam Goed en Welzorg, Eindhoven, september 2023

Verscherpt toezicht Reliance Care B.V., handelend onder de naam Goed en Welzorg, Eindhoven, december 2023

Goed en Welzorg

Eindhoven