Last onder dwangsom voor Stichting Compleet Zorg uit Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Compleet Zorg (Compleet Zorg) een last onder dwangsom opgelegd. De Haagse thuiszorgaanbieder verleent nog steeds zorg, terwijl dit volgens de aanwijzing uit april niet mag. Compleet Zorg moet zo spoedig mogelijk voldoen aan de voorwaarden voor het leveren van goede zorg. Tot die tijd mag Compleet Zorg geen zorg verlenen.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 21 april gaf de inspectie Compleet Zorg een aanwijzing. Compleet Zorg moest op zijn laatst 5 mei de zorgverlening stoppen. Deze ingrijpende maatregel was nodig om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten. Compleet Zorg mag pas weer zorg verlenen als de inspectie vaststelt dat de aanbieder voldoet aan de normen voor goede zorg.

Compleet Zorg werkte onvoldoende mee aan onderzoek van de inspectie om vast te stellen of de zorgaanbieder de zorg aan cliënten gestaakt heeft. De inspectie stelt desondanks vast dat Compleet Zorg in ieder geval nog aan 1 client zorg verleent. Dit terwijl de inspectie nog niet heeft vastgesteld dat Compleet Zorg voldoet aan de voorwaarden voor het leveren van goede zorg. Daarmee voldoet de thuiszorgaanbieder niet aan de aanwijzing. 

Hoe nu verder

Om af te dwingen dat Compleet Zorg alsnog aan de aanwijzing gaat voldoen, legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. De dwangsom is 5.000 euro voor iedere week waarin Compleet Zorg niet aan de last heeft voldaan. Dit kan bedrag kan oplopen tot 25.000 euro. Als Compleet Zorg binnen een week na het opleggen van de last voldoet, hoeft de zorgaanbieder geen dwangsom te betalen.

Pas als de inspectie vaststelt dat Compleet Zorg aan de voorwaarden voldoet voor het leveren van goede zorg, mag de zorgaanbieder de zorg weer hervatten.

Documenten

Last onder dwangsom Stichting Compleet Zorg, Den Haag, augustus 2023

Compleet Zorg

Den Haag