Verscherpt toezicht voor Infinitascare in Rotterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Infinitascare onder verscherpt toezicht gesteld. Infinitascare biedt begeleiding en persoonlijke verzorging in kleine woonvormen. Die zorg brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid van de cliënten. Daarom moet Infinitascare onder toeziend oog van de inspectie binnen 6 maanden de zorg verbeteren.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 2 mei bezocht de inspectie een locatie van Infinitascare. Hier zag de inspectie tekortkomingen op gebied van persoonsgerichte zorg, deskundigheid van zorgverleners en het sturen op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Die tekortkomingen leiden tot onveilige situaties waarin zorgverleners onvrijwillige zorg toepassen. Zo vindt er fysieke fixatie plaats, terwijl niet alle zorgverleners hierin bekwaam zijn.

Hoe nu verder

Infinitascare moet direct kennis over de Wet zorg en dwang opdoen en onvrijwillige zorg alleen in het uiterste geval toepassen. Infinitascare werkt al met een verbeterplan. Uiterlijk 17 januari 2024 moet de zorgaanbieder voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie volgt dit verbeterproces nauwlettend tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is, kan de inspectie vervolgstappen nemen.

Documenten

Infinitascare

Rotterdam