EerstZorg in Weesp gestopt met verlenen van zorg, cliëntenstop blijft van kracht

De cliënten van EerstZorg (RNK Global Investments) zijn overgestapt naar een andere zorgaanbieder. Daardoor levert EerstZorg op dit moment geen zorg. De thuiszorgaanbieder voldoet nog niet aan de normen van de eerder opgelegde aanwijzing. Totdat dat zo is, mag EerstZorg geen zorg bieden aan nieuwe cliënten.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 14 november 2022 gaf de inspectie EerstZorg een aanwijzing. In die aanwijzing staat dat Eerstzorg binnen drie maanden moet voldoen aan de normen in de aanwijzing. Ook staat hierin dat EerstZorg geen nieuwe cliënten mag aannemen. Dit mag pas weer als de thuiszorgaanbieder voldoet aan genoemde normen.

De inspectie stelt vast dat EerstZorg niet voldoet aan de normen uit de aanwijzing. Omdat EerstZorg op dit moment geen zorg meer levert , zijn er geen risico’s voor de veiligheid van cliënten. Daarom legt de inspectie nu geen nieuwe maatregel op aan EerstZorg. 

Hoe nu verder

De thuiszorgaanbieder mag pas weer zorg verlenen als de inspectie heeft vastgesteld dat de thuiszorgaanbieder voldoet aan de normen zoals opgenomen in de aanwijzing.

Documenten

EerstZorg, Weesp