Aanwijzing met preventieve last onder dwangsom voor IMMUNO LAB in Hulst

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft IMMUNO LAB een aanwijzing gegeven. De zorg die IMMUNO LAB biedt brengt grote risico’s mee voor de cliënten. Als IMMUNO LAB de aanwijzing niet opvolgt dan volgt er direct een last onder dwangsom.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat de zorgaanbieder onbevoegd voorbehouden handelingen verrichtte. Het gaat om het afnemen van bloed en het voorschrijven van medicatie. Verder zijn er tekortkomingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, beschikt de zorgaanbieder niet aantoonbaar over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en een regeling voor het veilig melden van incidenten en calamiteiten.

Eerder werd de bestuurder al als arts doorgehaald in België. Daarnaast heeft de bestuurder zich niet aan eerdere toezeggingen aan de inspectie gehouden. Om die redenen heeft de inspectie weinig vertrouwen in de bestuurder van IMMUNO LAB en is een aanwijzing en een financiële prikkel nodig.

Hoe nu verder

Om af te dwingen dat de zorgaanbieder per direct geen voorbehouden handelingen onbevoegd uitvoert legt de inspectie een preventieve last onder dwangsom op. Deze houdt in dat per keer dat de zorgaanbieder de maatregel overtreedt, de zorgaanbieder een bedrag van 1.000 euro moet betalen met een maximum van 25.000 euro. Voor 28 maart moet de zorgaanbieder een beleid hebben opgesteld voor voorbehouden handelingen. Hierin staat onder meer wie van de professionals wel bevoegd en bekwaam is om de handelingen uit te voeren.

Voor de overige delen van de aanwijzing heeft IMMUNO LAB tot uiterlijk 8 mei de tijd om te voldoen.

Documenten

IMMUNO LAB

Hulst