Aanwijzing voor Stichting Anders Zorgen in Hellevoetsluis deels beëindigd, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) heeft de aanwijzing voor Stichting Anders Zorgen (Anders Zorgen) deels beëindigd. Anders Zorgen heeft de zorg gestaakt. Daarmee voldoet de zorgaanbieder uit Hellevoetsluis aan de aanwijzing.

Update 14 juli 2023: we hebben signalen gekregen dat de zorg voor de cliënten niet actief door de zorgaanbieder is overgedragen. Daarom is de zin 'Anders Zorgen heeft alle cliënten overgedragen aan een andere zorgaanbieder' veranderd in 'Anders Zorgen heeft de zorg gestaakt'.

Dit is er aan de hand

Op 2 december 2022 droeg de inspectie Anders Zorgen op om alle cliënten over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Hier kreeg Anders Zorgen vier weken de tijd voor. Deze ingrijpende maatregel was nodig om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van de cliënten. De inspectie gaf Anders Zorgen al eerder de opdracht om de zorg te verbeteren, maar dat lukte de zorgaanbieder niet. Daardoor ontstond er een onveilige situatie voor de cliënten. 

De inspectie stelt vast dat Anders Zorgen de zorg aan alle cliënten die zorg ontvingen via de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft gestaakt.

Aanwijzing voor Stichting Anders Zorgen in Hellevoetsluis deels beëindigd, want de zorg is gestopt
Beeld: ©IGJ

Hoe nu verder

De zorgaanbieder blijft onder toezicht staan van de inspectie. De overige onderdelen van de gegeven aanwijzing blijven van kracht. Dat betekent dat Anders Zorgen mag pas weer cliënten aannemen als door de inspectie is vastgesteld dat de zorgaanbieder voldoet aan alle normen uit de eerder gegeven aanwijzing.

Documenten

Stichting Anders Zorgen

Hellevoetsluis