Last onder dwangsom voor Thuiszorg Waalstad in Apeldoorn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legt Thuiszorg Waalstad een last onder dwangsom op. De thuiszorgaanbieder uit Apeldoorn voldoet niet aan de eerder opgelegde aanwijzing. Thuiszorg Waalstad moet de zorg zo snel mogelijk verbeteren en mag nog steeds geen nieuwe cliënten aannemen.

Dit is er aan de hand

Op 8 september bezocht de inspectie Thuiszorg Waalstad. Dit bezoek is een vervolg op de aanwijzing met cliëntenstop die de inspectie afgelopen juli gaf. De inspectie stelt vast dat Thuiszorg Waalstad niet voldoet aan de eerder gegeven aanwijzing. De risico’s voor de kwaliteit van zorg blijven bestaan.

Zo staan belangrijke aandachtspunten en wensen van de cliënten niet in de zorgplannen. Het is onduidelijk voor cliënten op welke zorg zij kunnen rekenen. Ook zijn er geen duidelijke afspraken over het geven en aftekenen van medicatie. Zorgverleners die medicatie geven, zijn hier nu niet voor bevoegd en bekwaam. 
 

Last onder Dwangsom Thuiszorg Waalstad
Beeld: ©IGJ

Hoe nu verder?

Met een last onder dwangsom dwingt de inspectie af dat Thuiszorg Waalstad alsnog aan de aanwijzing moet voldoen. De dwangsom bedraagt 2.500 euro per week met een maximum van 10.000 euro. Als Thuiszorg Waalstad binnen twee weken alsnog aan de last voldoet, hoeft de zorgaanbieder de dwangsom niet te betalen. De eerder opgelegde cliëntenstop, blijft van kracht.

Documenten

Thuiszorg Waalstad Apeldoorn, last onder dwangsom november 2022

Thuiszorg Waalstad Apeldoorn