Aanwijzing voor Centrum Zorg en Welzijn b.v. in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Centrum Zorg en Welzijn b.v. in Den Haag een aanwijzing gegeven. Zorg en Welzijn biedt thuiszorg in vooral Den Haag, Voorburg en Leidschendam. Er zijn tekortkomingen in de kwaliteit en de veiligheid van de zorg die leiden tot risico’s.

Dit is er aan de hand

Zorg en Welzijn stond sinds december vorig jaar al vier maanden onder verscherpt toezicht van de inspectie. Eind maart constateerde de inspectie dat er toch nog steeds tekortkomingen zijn, waar het gaat om het centraal stellen van de cliënten, het bieden van integrale zorg en het sturen op kwaliteit.

Een greep daaruit:

  • Er zijn geen samenhangende plannen voor verbetering en er wordt niet gecontroleerd of verbeteringen uitgevoerd worden. Het ontbreekt aan controle op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Daardoor is er onvoldoende zicht op de tekortkomingen; 
  • De rol van de wijkverpleegkundige wordt nog steeds onvoldoende ingevuld;
  • Meerdere cliëntdossiers zijn onvolledig en/of niet actueel;
  • In instructies aan de zorgverleners staan tegenstrijdigheden of fouten, of ze zijn niet compleet. Bijvoorbeeld over medicatieveiligheid. In combinatie met cliëntdossiers die niet actueel zijn vergroten zulke onduidelijke instructies het risico op calamiteiten, bijvoorbeeld medicatiefouten.

Hoe nu verder

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. Zorg en Welzijn moet voor 19 augustus a.s. tekortkomingen wegnemen.
Als Zorg en Welzijn niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.

Centrum Zorg en Welzijn B.V.

Den Haag

Documenten