Opsporen van strafbare feiten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft opsporingsambtenaren in dienst die meer bevoegdheden hebben dan een inspecteur. Wij zetten deze mensen in bij het opsporen van strafbare feiten.

Opsporingsambtenaar

Bijvoorbeeld als er een vermoeden is van seksueel misbruik door een zorgverlener. Of bij signalen dat er gefraudeerd wordt in een zorginstelling.

Maar ook bij het terugdringen van de handel in illegale medicijnen. Deze opsporingsambtenaren mogen bijvoorbeeld mensen verhoren of medicijnen in beslag nemen. Wij werken bij dit soort zaken nauw samen met politie, douane en de FIOD.

Ook kan de inspectie aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Die beslist of er wordt vervolgd en of de zaak voor de rechter komt.

Meer informatie: samenwerkingsprotocol tussen IGJ en het OM.