Wat regelt de wet over klachten?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. De wet geldt voor alle zorgaanbieders in Nederland. Voor 1 januari 2016 waren mensen niet tevreden over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelden. Dit duurde lang en gebeurde onpersoonlijk. Dit terwijl mensen juist graag gehoord wilden worden.

Zorgaanbieders kunnen leren van klachten en incidenten in de zorgverlening. Doel van deze wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Zo maken we samen merkbaar betere zorg.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Door deze wet is een betere en snelle aanpak van klachten mogelijk. Mensen kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Die helpt mensen verder en probeert klachten snel tot goede oplossingen te brengen. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek organiseren en begeleiden.

Lost een gesprek met uw zorgaanbieder of klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan biedt de wet een eenvoudig alternatief: u kunt naar een onafhankelijke geschilleninstantie. Alle zorgaanbieders moeten bij een geschilleninstantie zijn aangesloten. Die doet een bindende uitspraak. Dit betekent dat beide partijen zich aan de uitspraak moeten houden. U kunt dus niet in beroep. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen tot in ieder geval 25.000 euro.

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg versterkt uw positie in de zorg. Zo krijgt u recht op goede informatie over een incident dat u is overkomen. De zorgaanbieder moet dit met u bespreken en in uw dossier opnemen.

De Rijksoverheid heeft een speciale website over deze belangrijke wet gemaakt: Kwaliteit van de zorg. Hier vindt u informatie over de afhandeling van klachten. Ook vindt u hier de beschrijving van kwaliteit in de zorg:

Vragen

Heeft u hierover vragen? Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.