Tips voor gesprek met zorgaanbieder

Hebt u een klacht of bent u ontevreden over de kwaliteit van de geleverde zorg? Ga dan eerst in gesprek met uw zorgaanbieder. Dat is bijvoorbeeld een huisarts of een medewerker van een ziekenhuis. Vaak kan hij of zij direct uw vragen beantwoorden of samen met u naar een oplossing zoeken.

Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Misschien was uw zorgaanbieder niet zorgvuldig genoeg of maakte hij een fout. Ook dan kan een gesprek vaak een oplossing bieden.

Veel zorgaanbieders stellen het op prijs dat u het vertelt als u een klacht hebt of niet tevreden bent. Als uw zorgaanbieder weet wat er misging, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo verbetert de zorg; niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Iemand meenemen

Misschien vindt u het moeilijk om uw klacht direct met uw zorgaanbieder te bespreken. Bijvoorbeeld omdat u bang bent dat dit gevolgen heeft voor uw behandeling, of voor de relatie met uw zorgaanbieder. Misschien wilt u niet als een klager overkomen, of bent u geëmotioneerd. Het kan dan fijn zijn om iemand mee te nemen naar het gesprek. Denk aan een familielid, een vriend of een goede kennis. U kunt ook iemand anders vragen het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld een familielid of uw mantelzorger.

Daarnaast kunt u een klachtenfunctionaris vragen om u hierbij te ondersteunen. Alle zorgaanbieders moeten sinds 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. Deze persoon kan u adviseren over de klachtenprocedures. Ook kan hij of zij bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder, of een open gesprek organiseren. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt.

Tips voor een gesprek

Afspraak Maak een aparte afspraak (naast de behandelingsafspraken) voor een gesprek en geef kort aan waarover u wilt praten. Zo kan uw zorgaanbieder ook echt de tijd voor u nemen en zich voorbereiden op het gesprek. De zorgaanbieder mag u niets in rekening brengen voor de tijd die hij aan uw klacht besteedt.
Doel Bedenk vooraf wat u wilt bereiken met het gesprek. Wilt u bijvoorbeeld uw verhaal kwijt of wilt u een excuus? Of wilt u dat de zorgaanbieder maatregelen neemt om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt?
Voorbereiding Schrijf vooraf voor uzelf op waarover u wilt praten. Gaat er iemand met u mee naar het gesprek? Spreek dan uw vragen van tevoren samen door.
Klachtenregeling Informeer naar de klachtenregeling van uw zorgaanbieder. Iedere zorgaanbieder moet volgens de wet een klachtenregeling hebben. Hierin staat welke mogelijkheden er zijn om uw klacht te melden. Deze informatie moet makkelijk voor u beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld via de website, of in de wachtruimte van uw zorgaanbieder.
Verslag Vraag of er een verslag van het gesprek wordt gemaakt. Laat het verslag naar u toe sturen. Zo kunt u rustig bekijken of dit een juist beeld van het gesprek geeft.
Optie tot herstel Geef de zorgaanbieder ook de kans om eventuele fouten te herstellen. Dat kan tijd kosten.
Procesafspraken vervolg Spreek af hoe de zorgaanbieder u na het gesprek op de hoogte houdt.
Gezamenlijke oplossing Probeer samen met de zorgaanbieder tot een oplossing te komen.
Hulp  Twijfelt u hoe u het gesprek het best kunt aanpakken? Overleg dan met de klachtenfunctionaris of met het Landelijk Meldpunt Zorg.