Klacht over verkeerde rekening (vermoeden fraude)

Het Landelijk Meldpunt Zorg gaat niet over klachten over fraude in de zorg. Als u fraude vermoedt, dan vragen wij u dat te melden bij uw zorgverzekeraar.

Bijvoorbeeld als een behandeling wordt gedeclareerd die niet bij u is uitgevoerd, of als een te hoog bedrag wordt gedeclareerd. Bij meer fraudemeldingen over een zorgaanbieder kan de zorgverzekeraar actie ondernemen. Als u er samen met de zorgverzekeraar niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ).

U kunt uw klacht ook melden bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).