Jaarbeeld 2019

In deze merkwaardige tijd waarin we volop in de werkelijkheid van de effecten van een coronaviruspandemie leven, presenteren we – met veel dank aan de opstellers - een jaarverslag over een periode waarin alles nog normaal was.

In deze nieuwe wereld lijkt het bijna onwerkelijk om nog terug te kijken naar 2019. Maar toen we nog in dié werkelijkheid leefden, deden zich goede ontwikkelingen voor. Zo werd er gewerkt aan het meerjarenbeleidsplan voor 2020-2023. De thema’s die daarin zijn beschreven, vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van ons toezicht.

Toezicht, waarmee wij onze bijdrage leveren aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland. En toezicht, voorzien van een nieuw motto: Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

Een deel van die thema’s krijgt in deze bijzondere tijd een extra stimulans. E-health bijvoorbeeld was de afgelopen jaren al een belangrijk onderwerp. Er zijn nog meer thema’s uit 2019 die nu in een ander daglicht staan. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voldoende deskundig personeel in de zorg, het verminderen van regeldruk en de ‘zin in zorg’ waren ook belangrijke aandachtspunten. Deze thema’s kwamen vaak naar voren bij reguliere toezichtbezoeken.

En zonder de andere onderwerpen, zoals de start van Toezicht Integere Bedrijfsvoering, de beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en nieuwe wetgeving tekort te willen doen, is op dit moment vooral de vraag welke effecten alle ontwikkelingen hebben op de langere termijn.

Hoe de zorg hierdoor gaat veranderen, zullen we de komende tijd gaan zien. De IGJ zal daarin een actieve rol blijven vervullen.