Risico's en veiligheid van Essure

Essure is een implantaat in de eileiders dat zorgt voor sterilisatie bij de vrouw. Het voordeel van deze sterilisatie was dat het poliklinisch kon plaatsvinden. De meeste vrouwen die deze behandeling hebben gekregen, hebben hier voordeel van. Maar een kleine groep vrouwen heeft serieuze gezondheidsklachten ervaren na deze behandeling. Sterilisaties met Essure vinden nu niet meer plaats. 

Essure
Beeld: ©Bayer / HH

Meldpunt Bijwerkingen Implantaten (MEBI)

Vrouwen die klachten ervaren, waarvan zij denken dat dit komt door hun Essure-sterilisatie in het verleden, kunnen dit nog steeds melden bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI). In januari 2024 deed het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog een analyse van 42 meldingen over Essure die tussen juli 2017 en september 2023 bij het MEBI zijn binnengekomen. 

Wat ging vooraf?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zag in 2014 een lichte stijging van het aantal meldingen over incidenten met het sterilisatieproduct Essure. De klachten die toen door vrouwen werden gemeld, waren voor de inspectie reden tot zorg.
De inspectie heeft vrouwen met klachten toen opgeroepen om de klachten te melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Zo wilde de inspectie een nog beter beeld krijgen van de klachten die er waren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de klachten verder in kaart gebracht. Dit onderzoek  is in 2016 afgerond.

IGJ monitort risico’s en veiligheid

De afgelopen jaren zijn er nieuwe internationale studies gepubliceerd over het gebruik van Essure en de mogelijke effecten op de gezondheid op lange termijn. Deze wijzen op het vrijkomen van metaaldeeltjes en mogelijke verslechtering van de lasverbindingen van de Essure.

De recente literatuur en de stijging van het aantal meldingen waren in 2022 voor de inspectie aanleiding om het RIVM te vragen opnieuw onderzoek te doen. Het doel was om de kennis van de IGJ over de veiligheid en risico’s van geïmplanteerde Essure-veertjes te vergroten. Het RIVM heeft de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in juli 2024:  Onwaarschijnlijk dat metalen uit Essure-sterilisatieveertjes schadelijk zijn voor de gezondheid.

Verkoop in Nederland gestopt

Fabrikant Bayer is vrijwillig gestopt met de verkoop van Essure in alle landen. Per 1 juli 2017 was de verkoop in Nederland en in veel andere landen al gestopt.  Per 31 dec 2018 gebeurde dit ook in de VS.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Essure en de rol van de inspectie? Lees dan deze veelgestelde vragen en antwoorden over Essure en het onderzoek.