Op de wachtlijst, en dan?

De wachtlijsten voor bijvoorbeeld ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg blijven lang. Wat kunnen zorgaanbieders, cliënten en patiënten in dat geval doen? De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sprak hierover met belangenverenigingen van patiënten, cliënten en mantelzorgers. In deze publicatie staat hierover meer informatie.

Sinds het begin van de coronapandemie (maart 2020) heeft de inspectie regelmatig contact met ongeveer twintig patiënten- en cliëntenorganisaties om de ervaringen en signalen over de kwaliteit van de zorg vanuit het patiënt- en clientperspectief te kennen. Juist in tijden van crisis is het horen van de burgerervaring van essentieel belang voor een toezichthouder. Dat geldt niet alleen voor de aflopende coronapandemie, maar ook voor de huidige situatie met arbeidsmarkttekorten én voor de toekomst.