Coronavirus (COVID-19): impact op het verrichten en uitvoeren van klinisch onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt

Onderstaande is van toepassing gedurende de COVID-19 pandemie totdat de situatie is genormaliseerd en hiervan melding is gemaakt op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).