Zomerklachten in de alternatieve zorg

Weblogberichten

De warme zomers die Nederland de laatste jaren kent, zijn niet voor iedereen fijn. Zo hebben bijvoorbeeld patiënten met astma en/of hooikoorts het zwaar. Er zijn alternatieve zorg verleners die zeggen dat hun methodes zulke klachten verminderen of laten verdwijnen. Maar patiënten die voor alternatieve behandelingen kiezen, merken soms dat die niet helpen en wel érg duur zijn. Inspecteur Rosemarie Jansen vertelt wat de regels zijn en waar je zelf op kan letten.

Portretfoto Rosemarie Jansen
Beeld: IGJ
Inspecteur Rosemarie Jansen

Pollen en droge lucht zorgen niet alleen voor klachten als niezen en jeukogen, maar dringen ook door in de longen en verergeren de astmaklachten. En dan geeft zelfs het pufje dat veel astmapatiënten gebruiken, onvoldoende lucht. In de media lees je vaker dit soort klachten, en ook bij de inspectie zien we er soms voorbeelden van.

Dure middelen die niet helpen

Patiënten geven soms veel geld uit aan twijfelachtige middeltjes en behandelingen tegen astma of hooikoorts, maar uiteindelijk schieten ze er niets mee op. En meteen komt dan de vraag: “Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, kunnen jullie hier wat aan doen? Jullie houden toch toezicht op alternatieve zorgaanbieders?”

Minder strenge regels

Dat laatste klopt, maar hoofdregel in Nederland is: iedereen mag zelf bepalen naar welke zorgaanbieder hij of zij gaat. Als inspectie hebben we de taak om ook alternatieve zorgverleners te inspecteren. Dat doen we onder andere op basis van de meldingen die we ontvangen bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Maar anders dan bij de reguliere zorgverleners, zoals de huisarts of de specialist in het ziekenhuis, zijn de regels voor de alternatieve zorgaanbieders minder streng. Zij hebben meestal geen wetenschappelijke beroepsvereniging die kan aangeven wat wel of geen bewezen goede zorg is.

Daarom gelden voor deze groep bepaalde regels. Een alternatieve zorgverlener mag:

  • iemand niet afhouden van de reguliere zorg;
  • geen (aanmerkelijke kans op) schade aanrichten bij patiënten;
  • geen handelingen uitvoeren die alleen door een BIG-geregistreerde zorgverlener mogen worden gedaan.

Verder moeten alternatieve zorgverleners patiënten informeren over de werking en risico’s van een therapie.

Zolang ze zich aan deze regels houden, kunnen wij als inspectie niet optreden. Want iedereen is vrij een eigen zorgverlener te kiezen.

Wel moeten alternatieve zorgverleners, net als andere zorgverleners, aan bepaalde wettelijke normen voldoen. Deze normen staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zo moet een zorgverlener bijvoorbeeld een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een erkende geschillencommissie.

Geïnteresseerd in een alternatieve behandeling?

Maar wat kun je als patiënt dan wel doen als je geïnteresseerd bent?

  • Wees je er altijd bewust van dat een alternatieve zorgverlener een ziekte nooit kan genezen. Een behandeling is niet wetenschappelijk onderbouwd en kan daarom de reguliere zorgverlening niet vervangen.
  • Alternatieve zorg kan wel een aanvulling zijn op reguliere zorg als je er als patiënt een goed gevoel bij hebt. Zorg daarom altijd dat je je intuïtie volgt. Stap je een alternatieve praktijk binnen en krijg je een niet-pluisgevoel, doe het dan niet.
  • Laat je goed informeren over de behandeling.
  • Kijk altijd of de praktijk is aangesloten bij een beroepsgroep van soortgelijke zorgverleners.
  • Ben je al onder behandeling bij een reguliere arts? Bespreek dan van tevoren de alternatieve behandeling met hem of haar.

Voor hooikoorts- en astmapatiënten blijft het wachten tot de medische wetenschap nieuwe oplossingen ontdekt voor hun klachten. Hoe moeilijk dat soms ook is.