Als jouw donorvader je moeders arts blijkt

Weblogberichten

Ook toen anoniem sperma doneren nog mocht, zullen weinig vrouwen ervan uit zijn gegaan dat hun gynaecoloog zelf de donor zou zijn. Dat dat in het verleden toch is gebeurd, moet voor hen een schok zijn. En ook voor de betrokken kinderen zal dit tot veel vragen hebben geleid. 

Lucie Ribbert
Beeld: ©IGJ
Lucie Ribbert, coördinerend/specialistisch inspecteur

Anoniem doneren is nu niet meer mogelijk. Het is nu vanzelfsprekend dat je moet kunnen achterhalen wie je biologische ouders zijn, ook als gebruik is gemaakt van een spermadonor. De opvatting hierover was in het verleden anders. Artsen probeerden in de eerste plaats echtparen die leden onder onvruchtbaarheid te helpen. Voor het belang van het kind en dat hij of zij in de toekomst wellicht contact wilde met de donor, was nog geen oog. 

Fertiliteitszorg stond nog in de kinderschoenen: sperma moest vers zijn en dus op hetzelfde moment aanwezig zijn als de vrouw die behandeld werd. In die tijd kozen bovendien de ouders die gebruik maakten van een spermadonor zelf vaak ook voor geheimhouding. Voor hun omgeving en voor hun kinderen. 

Er blijkt nu een generatie volwassenen te zijn die ontdekt dat niet een anonieme donor hun biologische vader is, maar de behandelend arts van hun moeder. Een ontdekking die veel op z’n kop kan zetten. Uiteraard bij de kinderen zelf, maar ook bij hun ouders en de familieleden van de betrokken zorgverleners. 

De bril van het verleden

De verontwaardiging hierover de afgelopen weken is begrijpelijk. Met de bril van nu naar de handelingen van toen kijken, leidt tot deze boosheid. Als we hier ook met de bril van het verleden naar proberen te kijken, weten we alleen dat het in een heel andere context gebeurde. Wat de precieze beweegreden van de betrokken gynaecologen of artsen is geweest, weten we niet. Maar welke bedoelingen ze ook hadden, het waren geen goede handelingen.

Als inspectie zijn wij tot nu toe door drie ziekenhuizen op de hoogte gebracht dat er bij hen gynaecologen gewerkt hebben die hun eigen sperma hebben gebruikt. De ziekenhuizen proberen zo goed mogelijk onderzoek naar het verleden te doen en zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de belangen en gevoelens van alle betrokkenen. 

De zorg van vandaag en morgen

De inspectie heeft zelf geen grond om onderzoek te doen naar iets dat zo lang geleden is gebeurd en waar toen geen regelgeving voor was. De maatschappelijke opvattingen veranderden, en daarom zijn er nu wél regels. Uiteraard zien wij als inspectie er nu op toe dat deze regelgeving wordt gevolgd. En wij kijken naar de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg van vandaag en morgen. In dat verband is het voor ons wel relevant hoe een ziekenhuis omgaat met de uitkomsten van een onderzoek. Daarover worden we dan ook op de hoogte gehouden door de ziekenhuizen. 

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

  • Als de inspectie op een of andere manier hierover wordt geïnformeerd, zou minstens het OM op de hoogte kunnen worden gesteld want als hier geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag - zonder instemming van betrokken vrouwen - dan weet ik het ook niet meer!

    Van: Jorden Wassenaar | 08-02-2022, 17:58